Çelik Hasır Fiyat Arşivi
Fiyat
02.01.2020 3.030,00 TL + KDV
03.01.2020 3.050,00 TL + KDV
06.01.2020 3.040,00 TL + KDV
07.01.2020 3.040,00 TL + KDV
08.01.2020 3.050,00 TL + KDV
09.01.2020 3.060,00 TL + KDV
10.01.2020 3.030,00 TL + KDV
13.01.2020 3.030,00 TL + KDV
14.01.2020 3.020,00 TL + KDV
15.01.2020 3.030,00 TL + KDV
16.01.2020 3.020,00 TL + KDV
17.01.2020 3.020,00 TL + KDV
21.01.2020 3.090,00 TL + KDV
22.01.2020 3.030,00 TL + KDV
23.01.2020 3.040,00 TL + KDV
24.01.2020 3.060,00 TL + KDV
27.01.2020 3.090,00 TL + KDV
28.01.2020 3.090,00 TL + KDV
29.01.2020 3.090,00 TL + KDV
30.01.2020 3.090,00 TL + KDV
31.01.2020 3.080,00 TL + KDV
03.02.2020 3.060,00 TL + KDV
04.02.2020 3.030,00 TL + KDV
05.02.2020 3.030,00 TL + KDV
07.02.2020 3.030,00 TL + KDV
10.02.2020 3.030,00 TL + KDV
11.02.2020 3.040,00 TL + KDV
12.02.2020 3.080,00 TL + KDV
13.02.2020 3.080,00 TL + KDV
14.02.2020 3.080,00 TL + KDV
17.02.2020 3.080,00 TL + KDV
18.02.2020 3.080,00 TL + KDV
19.02.2020 3.120,00 TL + KDV
20.02.2020 3.120,00 TL + KDV
21.02.2020 3.120,00 TL + KDV
24.02.2020 3.140,00 TL + KDV
25.02.2020 3.140,00 TL + KDV
26.02.2020 3.140,00 TL + KDV
28.02.2020 3.110,00 TL + KDV
02.03.2020 3.210,00 TL + KDV
03.03.2020 3.230,00 TL + KDV
04.03.2020 3.230,00 TL + KDV
05.03.2020 3.230,00 TL + KDV
06.03.2020 3.230,00 TL + KDV
09.03.2020 3.210,00 TL + KDV
10.03.2020 3.210,00 TL + KDV
11.03.2020 3.080,00 TL + KDV
12.03.2020 3.110,00 TL + KDV
13.03.2020 3.110,00 TL + KDV
16.03.2020 3.120,00 TL + KDV
17.03.2020 3.130,00 TL + KDV
18.03.2020 3.130,00 TL + KDV
19.03.2020 3.110,00 TL + KDV
20.03.2020 3.110,00 TL + KDV
23.03.2020 3.110,00 TL + KDV
24.03.2020 3.110,00 TL + KDV
25.03.2020 3.080,00 TL + KDV
26.03.2020 3.060,00 TL + KDV
27.03.2020 3.060,00 TL + KDV
30.03.2020 3.030,00 TL + KDV
31.03.2020 3.030,00 TL + KDV
01.04.2020 3.070,00 TL + KDV
02.04.2020 3.070,00 TL + KDV
03.04.2020 3.090,00 TL + KDV
06.04.2020 3.120,00 TL + KDV
07.04.2020 3.120,00 TL + KDV
08.04.2020 3.120,00 TL + KDV
09.04.2020 3.120,00 TL + KDV
10.04.2020 3.120,00 TL + KDV
13.04.2020 3.120,00 TL + KDV
14.04.2020 3.120,00 TL + KDV
15.04.2020 3.130,00 TL + KDV
16.04.2020 3.130,00 TL + KDV
17.04.2020 3.130,00 TL + KDV
20.04.2020 3.130,00 TL + KDV
21.04.2020 3.130,00 TL + KDV
22.04.2020 3.050,00 TL + KDV
27.04.2020 3.050,00 TL + KDV
28.04.2020 3.050,00 TL + KDV
29.04.2020 3.050,00 TL + KDV
30.04.2020 3.050,00 TL + KDV
04.05.2020 3.050,00 TL + KDV
05.05.2020 3.050,00 TL + KDV
06.05.2020 3.080,00 TL + KDV
07.05.2020 3.080,00 TL + KDV
08.05.2020 3.080,00 TL + KDV
11.05.2020 3.080,00 TL + KDV
12.05.2020 3.080,00 TL + KDV
13.05.2020 3.080,00 TL + KDV
14.05.2020 3.080,00 TL + KDV
15.05.2020 3.080,00 TL + KDV
20.05.2020 3.030,00 TL + KDV
21.05.2020 3.030,00 TL + KDV
22.05.2020 3.030,00 TL + KDV
27.05.2020 3.030,00 TL + KDV
28.05.2020 3.030,00 TL + KDV
29.05.2020 3.020,00 TL + KDV
01.06.2020 3.060,00 TL + KDV
02.06.2020 3.060,00 TL + KDV
03.06.2020 3.050,00 TL + KDV
04.06.2020 3.060,00 TL + KDV
08.06.2020 3.110,00 TL + KDV
09.06.2020 3.110,00 TL + KDV
10.06.2020 3.110,00 TL + KDV
11.06.2020 3.270,00 TL + KDV
15.06.2020 3.270,00 TL + KDV
16.06.2020 3.270,00 TL + KDV
17.06.2020 3.250,00 TL + KDV
18.06.2020 3.250,00 TL + KDV
19.06.2020 3.250,00 TL + KDV
22.06.2020 3.230,00 TL + KDV
23.06.2020 3.230,00 TL + KDV
24.06.2020 3.230,00 TL + KDV
25.06.2020 3.230,00 TL + KDV
26.06.2020 3.200,00 TL + KDV
29.06.2020 3.230,00 TL + KDV
30.06.2020 3.230,00 TL + KDV
01.07.2020 3.230,00 TL + KDV
02.07.2020 3.230,00 TL + KDV
06.07.2020 3.210,00 TL + KDV
07.07.2020 3.210,00 TL + KDV
08.07.2020 3.200,00 TL + KDV
09.07.2020 3.200,00 TL + KDV
10.07.2020 3.200,00 TL + KDV
13.07.2020 3.210,00 TL + KDV
14.07.2020 3.200,00 TL + KDV
16.07.2020 3.200,00 TL + KDV
Gebze Çelik Hasır Fiyat Grafiği
Fiyat
02.01.2020 3.030,00 TL + KDV
03.01.2020 3.050,00 TL + KDV
06.01.2020 3.060,00 TL + KDV
07.01.2020 3.060,00 TL + KDV
08.01.2020 3.050,00 TL + KDV
09.01.2020 3.050,00 TL + KDV
10.01.2020 3.020,00 TL + KDV
13.01.2020 3.020,00 TL + KDV
14.01.2020 3.010,00 TL + KDV
15.01.2020 3.020,00 TL + KDV
16.01.2020 3.010,00 TL + KDV
17.01.2020 3.020,00 TL + KDV
21.01.2020 3.070,00 TL + KDV
22.01.2020 3.020,00 TL + KDV
23.01.2020 3.030,00 TL + KDV
24.01.2020 3.070,00 TL + KDV
27.01.2020 3.070,00 TL + KDV
28.01.2020 3.070,00 TL + KDV
29.01.2020 3.070,00 TL + KDV
30.01.2020 3.070,00 TL + KDV
31.01.2020 3.070,00 TL + KDV
03.02.2020 3.070,00 TL + KDV
04.02.2020 3.020,00 TL + KDV
05.02.2020 3.020,00 TL + KDV
07.02.2020 3.020,00 TL + KDV
10.02.2020 3.020,00 TL + KDV
11.02.2020 3.050,00 TL + KDV
12.02.2020 3.070,00 TL + KDV
13.02.2020 3.090,00 TL + KDV
14.02.2020 3.090,00 TL + KDV
17.02.2020 3.090,00 TL + KDV
18.02.2020 3.090,00 TL + KDV
19.02.2020 3.120,00 TL + KDV
20.02.2020 3.120,00 TL + KDV
21.02.2020 3.120,00 TL + KDV
24.02.2020 3.140,00 TL + KDV
25.02.2020 3.140,00 TL + KDV
26.02.2020 3.140,00 TL + KDV
28.02.2020 3.120,00 TL + KDV
02.03.2020 3.200,00 TL + KDV
03.03.2020 3.200,00 TL + KDV
04.03.2020 3.200,00 TL + KDV
05.03.2020 3.200,00 TL + KDV
06.03.2020 3.200,00 TL + KDV
09.03.2020 3.200,00 TL + KDV
10.03.2020 3.200,00 TL + KDV
11.03.2020 3.070,00 TL + KDV
12.03.2020 3.090,00 TL + KDV
13.03.2020 3.090,00 TL + KDV
16.03.2020 3.100,00 TL + KDV
17.03.2020 3.110,00 TL + KDV
18.03.2020 3.110,00 TL + KDV
19.03.2020 3.100,00 TL + KDV
20.03.2020 3.100,00 TL + KDV
23.03.2020 3.100,00 TL + KDV
24.03.2020 3.100,00 TL + KDV
25.03.2020 3.070,00 TL + KDV
26.03.2020 3.050,00 TL + KDV
27.03.2020 3.050,00 TL + KDV
30.03.2020 3.020,00 TL + KDV
31.03.2020 3.020,00 TL + KDV
01.04.2020 3.050,00 TL + KDV
02.04.2020 3.050,00 TL + KDV
03.04.2020 3.080,00 TL + KDV
06.04.2020 3.100,00 TL + KDV
07.04.2020 3.100,00 TL + KDV
08.04.2020 3.100,00 TL + KDV
09.04.2020 3.100,00 TL + KDV
10.04.2020 3.100,00 TL + KDV
13.04.2020 3.100,00 TL + KDV
14.04.2020 3.100,00 TL + KDV
15.04.2020 3.140,00 TL + KDV
16.04.2020 3.140,00 TL + KDV
17.04.2020 3.140,00 TL + KDV
20.04.2020 3.140,00 TL + KDV
21.04.2020 3.140,00 TL + KDV
22.04.2020 3.060,00 TL + KDV
27.04.2020 3.060,00 TL + KDV
28.04.2020 3.060,00 TL + KDV
29.04.2020 3.060,00 TL + KDV
30.04.2020 3.060,00 TL + KDV
04.05.2020 3.060,00 TL + KDV
05.05.2020 3.060,00 TL + KDV
06.05.2020 3.060,00 TL + KDV
07.05.2020 3.060,00 TL + KDV
08.05.2020 3.060,00 TL + KDV
11.05.2020 3.060,00 TL + KDV
12.05.2020 3.060,00 TL + KDV
13.05.2020 3.060,00 TL + KDV
14.05.2020 3.060,00 TL + KDV
15.05.2020 3.060,00 TL + KDV
20.05.2020 3.020,00 TL + KDV
21.05.2020 3.020,00 TL + KDV
22.05.2020 3.020,00 TL + KDV
27.05.2020 3.010,00 TL + KDV
28.05.2020 3.010,00 TL + KDV
29.05.2020 3.010,00 TL + KDV
01.06.2020 3.050,00 TL + KDV
02.06.2020 3.050,00 TL + KDV
03.06.2020 3.060,00 TL + KDV
04.06.2020 3.070,00 TL + KDV
08.06.2020 3.120,00 TL + KDV
09.06.2020 3.120,00 TL + KDV
10.06.2020 3.120,00 TL + KDV
11.06.2020 3.250,00 TL + KDV
15.06.2020 3.270,00 TL + KDV
16.06.2020 3.270,00 TL + KDV
17.06.2020 3.250,00 TL + KDV
18.06.2020 3.250,00 TL + KDV
19.06.2020 3.250,00 TL + KDV
22.06.2020 3.230,00 TL + KDV
23.06.2020 3.230,00 TL + KDV
24.06.2020 3.230,00 TL + KDV
25.06.2020 3.230,00 TL + KDV
26.06.2020 3.200,00 TL + KDV
29.06.2020 3.230,00 TL + KDV
30.06.2020 3.230,00 TL + KDV
01.07.2020 3.230,00 TL + KDV
02.07.2020 3.230,00 TL + KDV
06.07.2020 3.210,00 TL + KDV
07.07.2020 3.210,00 TL + KDV
08.07.2020 3.200,00 TL + KDV
09.07.2020 3.200,00 TL + KDV
10.07.2020 3.200,00 TL + KDV
13.07.2020 3.210,00 TL + KDV
14.07.2020 3.200,00 TL + KDV
16.07.2020 3.200,00 TL + KDV
Ankara Çelik Hasır Fiyat Grafiği
Fiyat
02.01.2020 3.000,00 TL + KDV
03.01.2020 3.020,00 TL + KDV
06.01.2020 3.020,00 TL + KDV
07.01.2020 3.020,00 TL + KDV
08.01.2020 3.020,00 TL + KDV
09.01.2020 3.020,00 TL + KDV
10.01.2020 3.000,00 TL + KDV
13.01.2020 3.000,00 TL + KDV
14.01.2020 2.990,00 TL + KDV
15.01.2020 3.000,00 TL + KDV
16.01.2020 3.000,00 TL + KDV
17.01.2020 3.000,00 TL + KDV
21.01.2020 3.050,00 TL + KDV
22.01.2020 3.000,00 TL + KDV
23.01.2020 3.050,00 TL + KDV
24.01.2020 3.050,00 TL + KDV
27.01.2020 3.050,00 TL + KDV
28.01.2020 3.050,00 TL + KDV
29.01.2020 3.050,00 TL + KDV
30.01.2020 3.050,00 TL + KDV
31.01.2020 3.050,00 TL + KDV
03.02.2020 3.050,00 TL + KDV
04.02.2020 3.000,00 TL + KDV
05.02.2020 3.000,00 TL + KDV
07.02.2020 3.000,00 TL + KDV
10.02.2020 3.000,00 TL + KDV
11.02.2020 3.020,00 TL + KDV
12.02.2020 3.050,00 TL + KDV
13.02.2020 3.060,00 TL + KDV
14.02.2020 3.060,00 TL + KDV
17.02.2020 3.060,00 TL + KDV
18.02.2020 3.060,00 TL + KDV
19.02.2020 3.100,00 TL + KDV
20.02.2020 3.100,00 TL + KDV
21.02.2020 3.100,00 TL + KDV
24.02.2020 3.120,00 TL + KDV
25.02.2020 3.120,00 TL + KDV
26.02.2020 3.120,00 TL + KDV
28.02.2020 3.100,00 TL + KDV
02.03.2020 3.150,00 TL + KDV
03.03.2020 3.150,00 TL + KDV
04.03.2020 3.150,00 TL + KDV
05.03.2020 3.150,00 TL + KDV
06.03.2020 3.150,00 TL + KDV
09.03.2020 3.100,00 TL + KDV
10.03.2020 3.100,00 TL + KDV
11.03.2020 3.050,00 TL + KDV
12.03.2020 3.070,00 TL + KDV
13.03.2020 3.070,00 TL + KDV
16.03.2020 3.080,00 TL + KDV
17.03.2020 3.090,00 TL + KDV
18.03.2020 3.090,00 TL + KDV
19.03.2020 3.080,00 TL + KDV
20.03.2020 3.080,00 TL + KDV
23.03.2020 3.080,00 TL + KDV
24.03.2020 3.080,00 TL + KDV
25.03.2020 3.050,00 TL + KDV
26.03.2020 3.020,00 TL + KDV
27.03.2020 3.020,00 TL + KDV
30.03.2020 3.000,00 TL + KDV
31.03.2020 3.000,00 TL + KDV
01.04.2020 3.030,00 TL + KDV
02.04.2020 3.030,00 TL + KDV
03.04.2020 3.050,00 TL + KDV
06.04.2020 3.080,00 TL + KDV
07.04.2020 3.080,00 TL + KDV
08.04.2020 3.080,00 TL + KDV
09.04.2020 3.080,00 TL + KDV
10.04.2020 3.080,00 TL + KDV
13.04.2020 3.080,00 TL + KDV
14.04.2020 3.080,00 TL + KDV
15.04.2020 3.100,00 TL + KDV
16.04.2020 3.100,00 TL + KDV
17.04.2020 3.100,00 TL + KDV
20.04.2020 3.100,00 TL + KDV
21.04.2020 3.100,00 TL + KDV
22.04.2020 3.040,00 TL + KDV
27.04.2020 3.040,00 TL + KDV
28.04.2020 3.040,00 TL + KDV
29.04.2020 3.040,00 TL + KDV
30.04.2020 3.040,00 TL + KDV
04.05.2020 3.040,00 TL + KDV
05.05.2020 3.040,00 TL + KDV
06.05.2020 3.040,00 TL + KDV
07.05.2020 3.040,00 TL + KDV
08.05.2020 3.040,00 TL + KDV
11.05.2020 3.040,00 TL + KDV
12.05.2020 3.040,00 TL + KDV
13.05.2020 3.040,00 TL + KDV
14.05.2020 3.040,00 TL + KDV
15.05.2020 3.040,00 TL + KDV
20.05.2020 3.000,00 TL + KDV
21.05.2020 3.000,00 TL + KDV
22.05.2020 3.000,00 TL + KDV
27.05.2020 3.000,00 TL + KDV
28.05.2020 3.000,00 TL + KDV
29.05.2020 3.000,00 TL + KDV
01.06.2020 3.020,00 TL + KDV
02.06.2020 3.020,00 TL + KDV
03.06.2020 3.030,00 TL + KDV
04.06.2020 3.040,00 TL + KDV
08.06.2020 3.090,00 TL + KDV
09.06.2020 3.090,00 TL + KDV
10.06.2020 3.090,00 TL + KDV
11.06.2020 3.270,00 TL + KDV
15.06.2020 3.250,00 TL + KDV
16.06.2020 3.250,00 TL + KDV
17.06.2020 3.200,00 TL + KDV
18.06.2020 3.200,00 TL + KDV
19.06.2020 3.200,00 TL + KDV
22.06.2020 3.200,00 TL + KDV
23.06.2020 3.200,00 TL + KDV
24.06.2020 3.200,00 TL + KDV
25.06.2020 3.200,00 TL + KDV
26.06.2020 3.180,00 TL + KDV
29.06.2020 3.210,00 TL + KDV
30.06.2020 3.210,00 TL + KDV
01.07.2020 3.210,00 TL + KDV
02.07.2020 3.210,00 TL + KDV
06.07.2020 3.200,00 TL + KDV
07.07.2020 3.200,00 TL + KDV
08.07.2020 3.150,00 TL + KDV
09.07.2020 3.150,00 TL + KDV
10.07.2020 3.150,00 TL + KDV
13.07.2020 3.160,00 TL + KDV
14.07.2020 3.150,00 TL + KDV
16.07.2020 3.150,00 TL + KDV
Adana Çelik Hasır Fiyat Grafiği