Çelik Hasır Fiyat Arşivi
Fiyat
02.01.2019 2.850,00 TL + KDV
03.01.2019 2.850,00 TL + KDV
04.01.2019 2.850,00 TL + KDV
07.01.2019 2.850,00 TL + KDV
08.01.2019 2.850,00 TL + KDV
09.01.2019 2.850,00 TL + KDV
10.01.2019 2.850,00 TL + KDV
11.01.2019 2.850,00 TL + KDV
14.01.2019 2.830,00 TL + KDV
15.01.2019 2.830,00 TL + KDV
16.01.2019 2.830,00 TL + KDV
17.01.2019 2.830,00 TL + KDV
18.01.2019 2.830,00 TL + KDV
21.01.2019 2.830,00 TL + KDV
22.01.2019 2.750,00 TL + KDV
23.01.2019 2.750,00 TL + KDV
24.01.2019 2.700,00 TL + KDV
25.01.2019 2.700,00 TL + KDV
28.01.2019 2.710,00 TL + KDV
29.01.2019 2.720,00 TL + KDV
30.01.2019 2.720,00 TL + KDV
31.01.2019 2.710,00 TL + KDV
04.02.2019 2.800,00 TL + KDV
05.02.2019 2.800,00 TL + KDV
06.02.2019 2.800,00 TL + KDV
07.02.2019 2.900,00 TL + KDV
08.02.2019 2.900,00 TL + KDV
11.02.2019 2.950,00 TL + KDV
12.02.2019 2.950,00 TL + KDV
13.02.2019 2.950,00 TL + KDV
14.02.2019 2.950,00 TL + KDV
15.02.2019 2.950,00 TL + KDV
18.02.2019 2.900,00 TL + KDV
19.02.2019 2.900,00 TL + KDV
20.02.2019 2.900,00 TL + KDV
21.02.2019 2.900,00 TL + KDV
22.02.2019 2.900,00 TL + KDV
25.02.2019 2.880,00 TL + KDV
26.02.2019 2.880,00 TL + KDV
27.02.2019 2.880,00 TL + KDV
28.02.2019 2.950,00 TL + KDV
01.03.2019 2.950,00 TL + KDV
04.03.2019 2.970,00 TL + KDV
05.03.2019 2.970,00 TL + KDV
06.03.2019 2.970,00 TL + KDV
07.03.2019 3.000,00 TL + KDV
08.03.2019 3.000,00 TL + KDV
11.03.2019 3.050,00 TL + KDV
12.03.2019 3.050,00 TL + KDV
13.03.2019 3.050,00 TL + KDV
14.03.2019 3.050,00 TL + KDV
15.03.2019 3.050,00 TL + KDV
18.03.2019 3.070,00 TL + KDV
19.03.2019 3.050,00 TL + KDV
20.03.2019 3.050,00 TL + KDV
21.03.2019 3.050,00 TL + KDV
22.03.2019 3.100,00 TL + KDV
25.03.2019 3.150,00 TL + KDV
26.03.2019 3.050,00 TL + KDV
27.03.2019 3.100,00 TL + KDV
28.03.2019 3.200,00 TL + KDV
29.03.2019 3.200,00 TL + KDV
01.04.2019 3.200,00 TL + KDV
02.04.2019 3.200,00 TL + KDV
03.04.2019 3.200,00 TL + KDV
04.04.2019 3.200,00 TL + KDV
05.04.2019 3.200,00 TL + KDV
08.04.2019 3.150,00 TL + KDV
09.04.2019 3.150,00 TL + KDV
10.04.2019 3.150,00 TL + KDV
11.04.2019 3.150,00 TL + KDV
12.04.2019 3.250,00 TL + KDV
15.04.2019 3.150,00 TL + KDV
16.04.2019 3.250,00 TL + KDV
17.04.2019 3.200,00 TL + KDV
18.04.2019 3.200,00 TL + KDV
19.04.2019 3.250,00 TL + KDV
22.04.2019 3.250,00 TL + KDV
23.04.2019 3.250,00 TL + KDV
24.04.2019 3.250,00 TL + KDV
25.04.2019 3.290,00 TL + KDV
26.04.2019 3.290,00 TL + KDV
29.04.2019 3.220,00 TL + KDV
30.04.2019 3.220,00 TL + KDV
01.05.2019 3.220,00 TL + KDV
02.05.2019 3.220,00 TL + KDV
03.05.2019 3.300,00 TL + KDV
06.05.2019 3.300,00 TL + KDV
07.05.2019 3.350,00 TL + KDV
08.05.2019 3.350,00 TL + KDV
09.05.2019 3.350,00 TL + KDV
10.05.2019 3.350,00 TL + KDV
13.05.2019 3.350,00 TL + KDV
14.05.2019 3.350,00 TL + KDV
15.05.2019 3.350,00 TL + KDV
16.05.2019 3.350,00 TL + KDV
17.05.2019 3.350,00 TL + KDV
20.05.2019 3.350,00 TL + KDV
21.05.2019 3.350,00 TL + KDV
22.05.2019 3.350,00 TL + KDV
23.05.2019 3.350,00 TL + KDV
24.05.2019 3.350,00 TL + KDV
27.05.2019 3.320,00 TL + KDV
28.05.2019 3.320,00 TL + KDV
29.05.2019 3.320,00 TL + KDV
30.05.2019 3.230,00 TL + KDV
31.05.2019 3.230,00 TL + KDV
03.06.2019 3.230,00 TL + KDV
04.06.2019 3.230,00 TL + KDV
05.06.2019 3.230,00 TL + KDV
06.06.2019 3.230,00 TL + KDV
07.06.2019 3.230,00 TL + KDV
10.06.2019 3.200,00 TL + KDV
11.06.2019 3.170,00 TL + KDV
12.06.2019 3.170,00 TL + KDV
13.06.2019 3.180,00 TL + KDV
14.06.2019 3.250,00 TL + KDV
17.06.2019 3.200,00 TL + KDV
18.06.2019 3.200,00 TL + KDV
19.06.2019 3.200,00 TL + KDV
20.06.2019 3.150,00 TL + KDV
21.06.2019 3.150,00 TL + KDV
24.06.2019 3.100,00 TL + KDV
25.06.2019 3.150,00 TL + KDV
26.06.2019 3.100,00 TL + KDV
27.06.2019 3.100,00 TL + KDV
28.06.2019 3.100,00 TL + KDV
02.07.2019 3.050,00 TL + KDV
03.07.2019 3.050,00 TL + KDV
04.07.2019 3.050,00 TL + KDV
05.07.2019 3.050,00 TL + KDV
08.07.2019 3.100,00 TL + KDV
09.07.2019 3.100,00 TL + KDV
10.07.2019 3.100,00 TL + KDV
11.07.2019 3.100,00 TL + KDV
12.07.2019 3.100,00 TL + KDV
15.07.2019 3.100,00 TL + KDV
16.07.2019 3.090,00 TL + KDV
17.07.2019 3.080,00 TL + KDV
18.07.2019 3.080,00 TL + KDV
19.07.2019 3.080,00 TL + KDV
22.07.2019 3.080,00 TL + KDV
23.07.2019 3.050,00 TL + KDV
24.07.2019 3.050,00 TL + KDV
25.07.2019 3.050,00 TL + KDV
26.07.2019 3.060,00 TL + KDV
29.07.2019 3.040,00 TL + KDV
30.07.2019 3.020,00 TL + KDV
31.07.2019 3.020,00 TL + KDV
01.08.2019 3.000,00 TL + KDV
02.08.2019 3.000,00 TL + KDV
05.08.2019 3.000,00 TL + KDV
06.08.2019 3.000,00 TL + KDV
07.08.2019 2.950,00 TL + KDV
08.08.2019 2.950,00 TL + KDV
09.08.2019 2.950,00 TL + KDV
15.08.2019 2.950,00 TL + KDV
16.08.2019 2.950,00 TL + KDV
19.08.2019 2.970,00 TL + KDV
20.08.2019 2.990,00 TL + KDV
Gebze Çelik Hasır Fiyat Grafiği
Fiyat
02.01.2019 2.800,00 TL + KDV
03.01.2019 2.870,00 TL + KDV
04.01.2019 2.870,00 TL + KDV
07.01.2019 2.870,00 TL + KDV
08.01.2019 2.870,00 TL + KDV
09.01.2019 2.870,00 TL + KDV
10.01.2019 2.870,00 TL + KDV
11.01.2019 2.870,00 TL + KDV
14.01.2019 2.900,00 TL + KDV
15.01.2019 2.900,00 TL + KDV
16.01.2019 2.900,00 TL + KDV
17.01.2019 2.900,00 TL + KDV
18.01.2019 2.900,00 TL + KDV
21.01.2019 2.900,00 TL + KDV
22.01.2019 2.900,00 TL + KDV
23.01.2019 2.900,00 TL + KDV
24.01.2019 2.850,00 TL + KDV
25.01.2019 2.850,00 TL + KDV
28.01.2019 2.780,00 TL + KDV
29.01.2019 2.780,00 TL + KDV
30.01.2019 2.780,00 TL + KDV
31.01.2019 2.770,00 TL + KDV
04.02.2019 2.850,00 TL + KDV
05.02.2019 2.850,00 TL + KDV
06.02.2019 2.850,00 TL + KDV
07.02.2019 2.860,00 TL + KDV
08.02.2019 2.860,00 TL + KDV
11.02.2019 2.960,00 TL + KDV
12.02.2019 2.960,00 TL + KDV
13.02.2019 2.960,00 TL + KDV
14.02.2019 3.040,00 TL + KDV
15.02.2019 3.040,00 TL + KDV
18.02.2019 3.050,00 TL + KDV
19.02.2019 3.050,00 TL + KDV
20.02.2019 3.000,00 TL + KDV
21.02.2019 3.000,00 TL + KDV
22.02.2019 3.000,00 TL + KDV
25.02.2019 2.940,00 TL + KDV
26.02.2019 2.950,00 TL + KDV
27.02.2019 2.950,00 TL + KDV
28.02.2019 2.890,00 TL + KDV
01.03.2019 2.890,00 TL + KDV
04.03.2019 2.950,00 TL + KDV
05.03.2019 2.950,00 TL + KDV
06.03.2019 2.950,00 TL + KDV
07.03.2019 2.985,00 TL + KDV
08.03.2019 2.985,00 TL + KDV
11.03.2019 3.030,00 TL + KDV
12.03.2019 3.030,00 TL + KDV
13.03.2019 3.030,00 TL + KDV
14.03.2019 3.030,00 TL + KDV
15.03.2019 3.030,00 TL + KDV
18.03.2019 3.070,00 TL + KDV
19.03.2019 3.040,00 TL + KDV
20.03.2019 3.040,00 TL + KDV
21.03.2019 3.050,00 TL + KDV
22.03.2019 3.050,00 TL + KDV
25.03.2019 3.200,00 TL + KDV
26.03.2019 3.100,00 TL + KDV
27.03.2019 3.100,00 TL + KDV
28.03.2019 3.120,00 TL + KDV
29.03.2019 3.220,00 TL + KDV
01.04.2019 3.220,00 TL + KDV
02.04.2019 3.220,00 TL + KDV
03.04.2019 3.220,00 TL + KDV
04.04.2019 3.220,00 TL + KDV
05.04.2019 3.220,00 TL + KDV
08.04.2019 3.170,00 TL + KDV
09.04.2019 3.170,00 TL + KDV
10.04.2019 3.170,00 TL + KDV
11.04.2019 3.170,00 TL + KDV
12.04.2019 3.200,00 TL + KDV
15.04.2019 3.180,00 TL + KDV
16.04.2019 3.180,00 TL + KDV
17.04.2019 3.180,00 TL + KDV
18.04.2019 3.180,00 TL + KDV
19.04.2019 3.170,00 TL + KDV
22.04.2019 3.185,00 TL + KDV
23.04.2019 3.185,00 TL + KDV
24.04.2019 3.185,00 TL + KDV
25.04.2019 3.185,00 TL + KDV
26.04.2019 3.185,00 TL + KDV
29.04.2019 3.185,00 TL + KDV
30.04.2019 3.185,00 TL + KDV
01.05.2019 3.185,00 TL + KDV
02.05.2019 3.185,00 TL + KDV
03.05.2019 3.240,00 TL + KDV
06.05.2019 3.240,00 TL + KDV
07.05.2019 3.270,00 TL + KDV
08.05.2019 3.270,00 TL + KDV
09.05.2019 3.270,00 TL + KDV
10.05.2019 3.270,00 TL + KDV
13.05.2019 3.270,00 TL + KDV
14.05.2019 3.270,00 TL + KDV
15.05.2019 3.270,00 TL + KDV
16.05.2019 3.270,00 TL + KDV
17.05.2019 3.270,00 TL + KDV
20.05.2019 3.270,00 TL + KDV
21.05.2019 3.270,00 TL + KDV
22.05.2019 3.270,00 TL + KDV
23.05.2019 3.270,00 TL + KDV
24.05.2019 3.270,00 TL + KDV
27.05.2019 3.370,00 TL + KDV
28.05.2019 3.370,00 TL + KDV
29.05.2019 3.370,00 TL + KDV
30.05.2019 3.270,00 TL + KDV
31.05.2019 3.270,00 TL + KDV
03.06.2019 3.270,00 TL + KDV
04.06.2019 3.270,00 TL + KDV
05.06.2019 3.270,00 TL + KDV
06.06.2019 3.270,00 TL + KDV
07.06.2019 3.270,00 TL + KDV
10.06.2019 3.190,00 TL + KDV
11.06.2019 3.190,00 TL + KDV
12.06.2019 3.190,00 TL + KDV
13.06.2019 3.180,00 TL + KDV
14.06.2019 3.180,00 TL + KDV
17.06.2019 3.150,00 TL + KDV
18.06.2019 3.150,00 TL + KDV
19.06.2019 3.150,00 TL + KDV
20.06.2019 3.100,00 TL + KDV
21.06.2019 3.100,00 TL + KDV
24.06.2019 3.050,00 TL + KDV
25.06.2019 3.050,00 TL + KDV
26.06.2019 3.050,00 TL + KDV
27.06.2019 3.050,00 TL + KDV
28.06.2019 3.050,00 TL + KDV
02.07.2019 3.080,00 TL + KDV
03.07.2019 3.020,00 TL + KDV
04.07.2019 3.080,00 TL + KDV
05.07.2019 3.080,00 TL + KDV
08.07.2019 3.100,00 TL + KDV
09.07.2019 3.100,00 TL + KDV
10.07.2019 3.100,00 TL + KDV
11.07.2019 3.100,00 TL + KDV
12.07.2019 3.100,00 TL + KDV
15.07.2019 3.100,00 TL + KDV
16.07.2019 3.100,00 TL + KDV
17.07.2019 3.090,00 TL + KDV
18.07.2019 3.090,00 TL + KDV
19.07.2019 3.090,00 TL + KDV
22.07.2019 3.090,00 TL + KDV
23.07.2019 3.090,00 TL + KDV
24.07.2019 3.090,00 TL + KDV
25.07.2019 3.090,00 TL + KDV
26.07.2019 3.090,00 TL + KDV
29.07.2019 3.070,00 TL + KDV
30.07.2019 3.050,00 TL + KDV
31.07.2019 3.050,00 TL + KDV
01.08.2019 3.000,00 TL + KDV
02.08.2019 3.000,00 TL + KDV
05.08.2019 3.000,00 TL + KDV
06.08.2019 3.000,00 TL + KDV
07.08.2019 2.950,00 TL + KDV
08.08.2019 2.950,00 TL + KDV
09.08.2019 2.950,00 TL + KDV
15.08.2019 2.950,00 TL + KDV
16.08.2019 2.950,00 TL + KDV
19.08.2019 2.900,00 TL + KDV
20.08.2019 2.920,00 TL + KDV
Ankara Çelik Hasır Fiyat Grafiği
Fiyat
02.01.2019 2.780,00 TL + KDV
03.01.2019 2.780,00 TL + KDV
04.01.2019 2.780,00 TL + KDV
07.01.2019 2.780,00 TL + KDV
08.01.2019 2.780,00 TL + KDV
09.01.2019 2.780,00 TL + KDV
10.01.2019 2.780,00 TL + KDV
11.01.2019 2.780,00 TL + KDV
14.01.2019 2.780,00 TL + KDV
15.01.2019 2.780,00 TL + KDV
16.01.2019 2.780,00 TL + KDV
17.01.2019 2.780,00 TL + KDV
18.01.2019 2.780,00 TL + KDV
21.01.2019 2.780,00 TL + KDV
22.01.2019 2.700,00 TL + KDV
23.01.2019 2.700,00 TL + KDV
24.01.2019 2.670,00 TL + KDV
25.01.2019 2.670,00 TL + KDV
28.01.2019 2.700,00 TL + KDV
29.01.2019 2.710,00 TL + KDV
30.01.2019 2.710,00 TL + KDV
31.01.2019 2.700,00 TL + KDV
04.02.2019 2.770,00 TL + KDV
05.02.2019 2.770,00 TL + KDV
06.02.2019 2.770,00 TL + KDV
07.02.2019 2.850,00 TL + KDV
08.02.2019 2.850,00 TL + KDV
11.02.2019 2.880,00 TL + KDV
12.02.2019 2.850,00 TL + KDV
13.02.2019 2.850,00 TL + KDV
14.02.2019 2.850,00 TL + KDV
15.02.2019 2.850,00 TL + KDV
18.02.2019 2.900,00 TL + KDV
19.02.2019 2.900,00 TL + KDV
20.02.2019 2.900,00 TL + KDV
21.02.2019 2.900,00 TL + KDV
22.02.2019 2.900,00 TL + KDV
25.02.2019 2.920,00 TL + KDV
26.02.2019 2.920,00 TL + KDV
27.02.2019 2.920,00 TL + KDV
28.02.2019 2.950,00 TL + KDV
01.03.2019 2.950,00 TL + KDV
04.03.2019 3.000,00 TL + KDV
05.03.2019 3.000,00 TL + KDV
06.03.2019 3.000,00 TL + KDV
07.03.2019 2.950,00 TL + KDV
08.03.2019 2.950,00 TL + KDV
11.03.2019 3.000,00 TL + KDV
12.03.2019 3.000,00 TL + KDV
13.03.2019 3.000,00 TL + KDV
14.03.2019 3.000,00 TL + KDV
15.03.2019 3.000,00 TL + KDV
18.03.2019 3.040,00 TL + KDV
19.03.2019 3.030,00 TL + KDV
20.03.2019 3.030,00 TL + KDV
21.03.2019 3.030,00 TL + KDV
22.03.2019 3.050,00 TL + KDV
25.03.2019 3.120,00 TL + KDV
26.03.2019 3.050,00 TL + KDV
27.03.2019 3.050,00 TL + KDV
28.03.2019 3.150,00 TL + KDV
29.03.2019 3.150,00 TL + KDV
01.04.2019 3.150,00 TL + KDV
02.04.2019 3.150,00 TL + KDV
03.04.2019 3.150,00 TL + KDV
04.04.2019 3.150,00 TL + KDV
05.04.2019 3.150,00 TL + KDV
08.04.2019 3.100,00 TL + KDV
09.04.2019 3.100,00 TL + KDV
10.04.2019 3.100,00 TL + KDV
11.04.2019 3.100,00 TL + KDV
12.04.2019 3.200,00 TL + KDV
15.04.2019 3.150,00 TL + KDV
16.04.2019 3.200,00 TL + KDV
17.04.2019 3.150,00 TL + KDV
18.04.2019 3.150,00 TL + KDV
19.04.2019 3.200,00 TL + KDV
22.04.2019 3.200,00 TL + KDV
23.04.2019 3.200,00 TL + KDV
24.04.2019 3.200,00 TL + KDV
25.04.2019 3.240,00 TL + KDV
26.04.2019 3.240,00 TL + KDV
29.04.2019 3.180,00 TL + KDV
30.04.2019 3.180,00 TL + KDV
01.05.2019 3.180,00 TL + KDV
02.05.2019 3.180,00 TL + KDV
03.05.2019 3.250,00 TL + KDV
06.05.2019 3.250,00 TL + KDV
07.05.2019 3.300,00 TL + KDV
08.05.2019 3.300,00 TL + KDV
09.05.2019 3.300,00 TL + KDV
10.05.2019 3.300,00 TL + KDV
13.05.2019 3.300,00 TL + KDV
14.05.2019 3.300,00 TL + KDV
15.05.2019 3.300,00 TL + KDV
16.05.2019 3.300,00 TL + KDV
17.05.2019 3.300,00 TL + KDV
20.05.2019 3.300,00 TL + KDV
21.05.2019 3.300,00 TL + KDV
22.05.2019 3.300,00 TL + KDV
23.05.2019 3.300,00 TL + KDV
24.05.2019 3.300,00 TL + KDV
27.05.2019 3.300,00 TL + KDV
28.05.2019 3.300,00 TL + KDV
29.05.2019 3.300,00 TL + KDV
30.05.2019 3.250,00 TL + KDV
31.05.2019 3.250,00 TL + KDV
03.06.2019 3.250,00 TL + KDV
04.06.2019 3.250,00 TL + KDV
05.06.2019 3.250,00 TL + KDV
06.06.2019 3.250,00 TL + KDV
07.06.2019 3.250,00 TL + KDV
10.06.2019 3.150,00 TL + KDV
11.06.2019 3.120,00 TL + KDV
12.06.2019 3.120,00 TL + KDV
13.06.2019 3.140,00 TL + KDV
14.06.2019 3.200,00 TL + KDV
17.06.2019 3.150,00 TL + KDV
18.06.2019 3.150,00 TL + KDV
19.06.2019 3.150,00 TL + KDV
20.06.2019 3.120,00 TL + KDV
21.06.2019 3.120,00 TL + KDV
24.06.2019 3.100,00 TL + KDV
25.06.2019 3.100,00 TL + KDV
26.06.2019 3.050,00 TL + KDV
27.06.2019 3.050,00 TL + KDV
28.06.2019 3.050,00 TL + KDV
02.07.2019 3.020,00 TL + KDV
03.07.2019 3.020,00 TL + KDV
04.07.2019 3.020,00 TL + KDV
05.07.2019 3.020,00 TL + KDV
08.07.2019 3.050,00 TL + KDV
09.07.2019 3.050,00 TL + KDV
10.07.2019 3.050,00 TL + KDV
11.07.2019 3.050,00 TL + KDV
12.07.2019 3.050,00 TL + KDV
15.07.2019 3.050,00 TL + KDV
16.07.2019 3.050,00 TL + KDV
17.07.2019 3.040,00 TL + KDV
18.07.2019 3.040,00 TL + KDV
19.07.2019 3.040,00 TL + KDV
22.07.2019 3.040,00 TL + KDV
23.07.2019 3.000,00 TL + KDV
24.07.2019 3.000,00 TL + KDV
25.07.2019 3.000,00 TL + KDV
26.07.2019 3.020,00 TL + KDV
29.07.2019 3.010,00 TL + KDV
30.07.2019 3.000,00 TL + KDV
31.07.2019 3.000,00 TL + KDV
01.08.2019 2.950,00 TL + KDV
02.08.2019 2.950,00 TL + KDV
05.08.2019 2.950,00 TL + KDV
06.08.2019 2.950,00 TL + KDV
07.08.2019 2.900,00 TL + KDV
08.08.2019 2.900,00 TL + KDV
09.08.2019 2.900,00 TL + KDV
15.08.2019 2.900,00 TL + KDV
16.08.2019 2.900,00 TL + KDV
19.08.2019 2.920,00 TL + KDV
20.08.2019 2.950,00 TL + KDV
Adana Çelik Hasır Fiyat Grafiği